Sisältö jakoon lähipiirissä

Verkon ideana on jakaminen eikä salaaminen. Koska verkkomaailmassa näkyvyyden ratkaisee kontaktien ja klikkausten määrä, liikennettä kannattaa pyrkiä lisäämään vaikkapa yhteistyöllä muiden samankaltaisten organisaatioiden kanssa. Erilaisten näkökulmien löytäminen samaan aiheeseen tuo lisäarvoa, eikä kenenkään brändi kärsi siitä.

Tätä voisi soveltaa erilaisissa järjestöperheissä luomalla yhteisiä verkkojulkaisuja, jotka paitsi yhdistävät ja lisäävät liikennettä, myös tarjoavat omat kanavat eri organisaatioille.

Suomessa on paljon liikunta-, harraste-, ammatti-, sosiaalialan ja aatteellisia järjestöjä, joiden teemat liittyvät samaan aihepiiriin. Kokoamalla sisällöt yhdelle alustalle, mutta kuitenkin omaan sisältöosioonsa, kaikki hyötyisivät toistensa markkinoinnista ja yhteisen sisällön tuottaminen on kustannustehokkaampaa.