Mitä verkkojulkaiseminen maksaa?

Tekstit ja valokuvat Kun verkkojulkaisuun tilataan freelancereilta tekstejä ja valokuvia, niiden hinnat ovat käytännössä samat kuin painetussa lehdessä.

Videot Verkkojulkaisun suurimpia etuja painettuun lehteen verrattuna on mahdollisuus elävän kuvan käyttöön. Laadukkaan kolmen minuutin videon tuottaminen maksaa 1 500–3 500 euroa. Vaativammat, enemmän kalustoa ja työtunteja vaativat produktiot maksavat enemmän.

Suorat lähetykset Seminaarin tai kokouksen suora streamaus verkkoon maksaa ammattimaiselta kumppanilta tilattuna n. 500–800 € / puoli päivää + alv. Tällöin lähetys toteutetaan yhdellä kameralla ja kuvaajalla. Useamman kameran käyttäminen tekee lähetyksestä elävämmän, mutta kustannukset ovat vastaavasti korkeammat.

Julkaiseminen Verkkojulkaisua ei tarvitse taittaa, vaan aineisto julkaistaan valmiissa moduuleissa. Taittokustannukset säästyvät siis käytännössä kokonaan. Julkaisun teknisestä ylläpidosta (esimerkiksi julkaisualustan päivitykset) koituu yleensä jonkin verran kustannuksia. Ne edustavat kuitenkin hyvin pientä osaa kokonaiskustannuksista.

Kysy lisätietoja