Millaisen verkkojulkaisun perustan?

Verkkojulkaisun toteuttamiseen on monta vaihtoehtoa. Painetulla lehdellä ja verkkojulkaisulla on eri tehtävä, ja niiden lukukokemus on erilainen. Painetun lehden juttujen julkaiseminen sellaisenaan verkossa ei ole hyvä ajatus.

Verkkokirjoittamisella on omat keinonsa ja muotonsa, ja niiden noudattaminen on tärkeää etenkin silloin, kun tekstejä luetaan älypuhelimesta. Verkkojulkaisun sisältöä klikanneista saattaa poistua heti jopa 80 prosenttia. Poistumiseen vaikuttavat esimerkiksi jutun otsikointi ja aloitus.

Esimerkiksi BBC opastaa omia toimittajiaan kirjoittamaan verkkoon ”mobiili edellä”: – koukuttava, faktaan perustuva ja ymmärrettävä pääotsikko, enintään 55 merkkiä – ytimekäs ja yksiselitteinen ingressi, jonka hakukoneet löytävät – asia selväksi neljässä ensimmäisessä kappaleessa – vaikeakin asia täytyy pystyä selvittämään 600 sanalla – kappaleiden on oltava lyhyitä.

Monella suurella lehdellä on tablettia ja älykännykkää varten oma sovellus. Aikakauslehden – myös jäsenlehden – tapauksessa kynnys sen lataamiseen voi olla liian korkea.

Lehdille tehdyt sovellukset yleensä toimivat kuin näköislehti: sisältö ilmestyy lukijan käyttöön vasta, kun koko lehti on valmis. Tämä sotii verkon parasta ominaisuutta eli nopeaa tiedonvälitystä vastaan.

Ota käyttöön uudet elementit

Hyvän verkkojulkaisun pitäisi pystyä hyödyntämään verkon parhaat elementit: nopeus, uutiset, vuorovaikutus, liikkuva kuva, ääni, kuvamaailma ja mobiili. Nämä pystytään parhaiten toteuttamaan responsiivisella eli erilaisille lukulaitteille (puhelin, tabletti, läppäri jne.) mukautuvalla julkaisualustalla.

Samalla tavoin kuin painetussa lehdessä, myös verkkojulkaisussa on oma, sisältöä tukeva rakenteensa ja rytminsä. Verkkojulkaisussa on omat paikkansa erilaisille sisällöille, kuten uutisille, videoille, podcasteille ja vuorovaikutteisille toiminnoille.

Projekti aloitetaan kuten minkä hyvänsä julkaisun rakentaminen, eli määrittelemällä kohderyhmä ja yhdistämällä sen mielenkiinnon kohteet julkaisijan tavoitteisiin. Kun asiakkaan toiveet on kartoitettu, yhteistyökumppani valmistelee muutaman vaihtoehtoisen mallin, joissa on tarvittavat elementit.

Asiakkaan valitseman mallin pohjalta edetään varsinaiseen julkaisuun, josta tehdään ensin testiversio. Kun asiakas on hyväksynyt yhdessä testiversion ja sen toimivuus on varmistettu, julkaisu siirretään aitoon ympäristöön ja se valmis esiteltäväksi kohderyhmälle.

Kysy lisätietoa